Naujienos Pagalba Apie Kodėl verta registruotis? Atsiliepimai MV iliustracija    

Pagalba

PoweredBy
Skip Navigation Links
Vertimas
Registruotiems vartotojams
Priedai

Kaip išversti tekstą

 1. Viršutiniame tekstiniame lauke įrašykite arba įklijuokite tekstą, kurį norite išversti.
 2. Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite vertimo kryptį (iš kokios kalbos į kokią kalbą išversti).
 3. Iš išsiskleidžiančio sąrašo „Dalykas“ pasirinkite verčiamo teksto tematiką. Jei sąraše nerandate tinkamos temos, pasirinkite „Bendras“.
 4. Spauskite mygtuką „Versti“. Išverstas tekstas pateikiamas apatiniame tekstiniame lauke.
 5. Norėdami ištrinti tekstą, spauskite „Išvalyti“.

Kaip išversti internetinį puslapį

 1. Į lauką „URL“ įrašykite arba įklijuokite internetinio puslapio adresą.
 2. Iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkite vertimo kryptį (iš kokios kalbos į kokią kalbą versti).
 3. Iš išsiskleidžiančio sąrašo „Dalykas“ pasirinkite verčiamo teksto tematiką. Jei sąraše nerandate tinkamos temos, pasirinkite „Bendras“.
 4. Jei norite, kad atliekant internetinio puslapio vertimą būtų išversti ir tie puslapiai, į kuriuos pateikiamos nuorodos, varnele pažymėkite lauką „Automatiškai versti nuorodas“
 5. Spauskite mygtuką „Išversti“.

Vertimo nustatymų derinimas

Sistema versdama tekstą, priklausomai nuo pasirinkto teminio šablono, naudoja atitinkamą nustatymų rinkinį. Norėdami pakeisti dabartinį vertimo nustatymų rinkinį, bet kuriame vertimo režime: tekstas, bylos ar URL, spauskite mygtuką Rodyti nustatymus. Lango apačioje atsiranda grupė valdymo elementų skirtų redaguoti esamą vertimo nustatymų rinkinį.

Prijungti žodynai

Iš iššokančio sąrašo Einamieji nustatymai, priklausantys nuo temų šablono pasirinkite Žodynai.

Nustatymų lange atsirnda du žodynų sąrašai:

 • Nepridėti žodynai – visų pasirinktos vertimo krypties žodynų sąrašas;
 • Pridėti žodynai – prie vertimo prijungtų žodynų sąrašas.

Pridėti žodynus reiškia pasirinkti, kurie žodynai bus naudojami atliekant vertimą. Žodyno prioritetą nurodo eilės numeris bendrame vertimo krypties žodynų sąraše.

Žodynų sąrašą suformuokite mygtukais Pridėti arba Pašalinti, o žodynų naudojimo prioritetus nurodykite mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

Jei skirtinguose žodynuose tam pačiam žodžiui (žodžių junginiui) pateikiamos skirtingos reikšmės, vertimui bus naudojama ta reikšmė, kuri yra aukštesnį prioritetą turinčiame žodyne. Jei žodžio (žodžių junginio) vertimo nėra nė viename iš prijungtų žodynų arba prijungtų žodynų išvis nėra, vertimui naudojamas Bendrasis žodynas, turintis žemiausią prioritetą.

Rekomenduojame prijungti tik tuos žodynus, kurie būtini aktualaus teksto vertimui. Prijungus daug žodynų gali nukentėti vertimo kokybė, jei iš kelių galimų variantų tiksliausias vertimas pateikiamas žemiausio prioriteto žodyne.

Jei tekste sutinkami kelių dalykinių sričių žodžiai, būtina nustatyti, kuri sritis yra svarbiausia, ir atitinkamam žodynui suteikti aukštesnį prioritetą.

Rezervuoti žodžiai

Prieš pradėdami vertimą, žodžius (žodžių junginius), kurių versti nereikia, įtraukite į rezervuotų žodžių sąrašą. Paprastai į šį sąrašą įtraukiami asmenvardžiai, užsienietiški terminai, žodžių junginiai ir pan. Rezervuoti vardus ypatingai svarbu tais atvejais, kai jie sutampa su įprastinės reikšmės žodžiais (pavyzdžiui, jei nerezervuosite pavardės „Smith“, ją sistema iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išvers kaip „Kalvis“).

Iš iššokančio sąrašo Einamieji nustatymai, priklausantys nuo temų šablono pasirinkite Rezervuoti žodžiai. Nustatymų lange atsiveria rezervuotų žodžių sąrašas.

Duomenų įvedimo lauke įrašykite žodį ar žodžių junginį, pasirinkite semantinę klasę ir transliteracijos būtinumą, tada spauskite mygtuką Naujas žodis. Įrašytas žodis įtraukiamas į rezervuotų žodžių sąrašą.

Teisingas semantinės klasės parinkimas padeda programai teisingai derinti rezervuotą žodį (žodžių junginį) su kitomis sakinio dalimis.

Norėdami pašalinti žodį iš rezervuotų žodžių sąrašo, spauskite mygtuką Šalinti.

Vertimo taisyklės

Vertimo taisyklės – tai rinkinys funkcijų, kurios leidžia parinkti vertimo modelį toms kalbinėms konstrukcijoms, kurių neįmanoma valdyti keičiant žodynų duomenis. 

Parengiamosios doroklės

Naudodami parengiamąsias dorokles galite adaptuoti automatinius teksto apdorojimo algoritmus prieš pradėdami vertimą.

Iš iššokančio sąrašo Einamieji nustatymai, priklausantys nuo temų šablono pasirinkite Preprocesoriai. Nustatymų lange atsiveria du sąrašai:

 • Nepridėtos parengiamosios doroklės – visų parengiamųjų doroklių sąrašas;
 • Pridėtos parengiamosios doroklės – prie vertimo prijungtų parengiamųjų doroklių sąrašas.

Prijungtų parengiamųjų doroklių sąrašą suformuokite mygtukais Pridėti arba Pašalinti, o prioritetus nurodykite mygtukais Aukštyn ir Žemyn.

 • Standartinė parengiamoji doroklė gali pakeisti kai kurių tekstinių konstrukcijų vertimą arba palikti neišverstą tekstą, pavyzdžiui: elektroninio pašto adresai, universalieji adresai, datos ir kt..
 • Parengiamoji doroklė Smileys (Šypsenėlės) skirta pagerinti tekstų, su įterptomis „šypsenėlėmis“, vertimo kokybę.

Kiti nustatymai

Iš iššokančio sąrašo Einamieji nustatymai, priklausantys nuo temų šablono pasirinkite Kita.

Nustatymų lange atsiranda šie papildomi nustatymai:

Rodyti vertimo variantus – žodis vienoje kalbos dalyje gali turėti daugiau nei vieną vertimo variantą. Įjungę šią parinktį vertimo tekste galėsite matyti visus vertimo variantus (pateikiamus skliaustuose).

Apsilankykite: